Prosto o WebSocket

Prosto o WebSocket

Polish translation of article WebSocket Simplified Klient i serwer

Przeglądarki internetowe (klienci) i serwery komunikują się przez TCP/IP. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) to standardowy protokół aplikacji zbudowany na TCP/IP. HTTP wspiera żądania (z przeglądarki internetowej) i ich odpowiedzi na nie (z serwera). Jak to działa?

Przejdźmy przez te kroki:......

My article WebSocket Simplified was translated and republished in Polish at BullDogJob.pl. Read the full article here.